FRANÇAIS POUR VOUS je inspirován naším anglickým táborem ENGLISH 4 YOU, který s velkým úspěchem probíhá již 21 let. Náplň nového francouzského tábora tvoří jazykové kurzy zaměřené především na konverzaci a znalost francouzské kultury. Program doplňují různé sportovní a kreativní aktivity a hry. Tábor se nachází v atraktivních apartmánech na MONÍNCI. Kapacita lokality je omezená, což vytváří útulnou atmosféru a umožňuje individuální přístup ke každému studentovi.

Na přípravě aktivně pracujeme, předběžné informace Vám ráda podá hlavní vedoucí kurzu Karolína Martincová na telefonu 722922646.

 

 

FRANÇAIS POUR VOUS s'inspire de notre camp anglais ENGLISH 4 YOU, qui fonctionne avec un grand succès depuis 21 ans. Le contenu du nouveau camp français consiste en des cours de langue axés principalement sur la conversation et la connaissance de la culture française. Le programme est complété par diverses activités sportives et créatives et par des jeux. Le camp est situé dans de beaux appartements à MONÍNCI. La capacité de l'établissement est limitée, ce qui crée une atmosphère chaleureuse et permet une approche individuelle de chaque étudiant.

Nous travaillons activement à la préparation, des informations préliminaires seront données avec plaisir par la responsable du cours principal Karolína Martincová au téléphone +420 722922646.